Kyykkäliigan säännöt

1. Yleistä

1.1. Sääntöihin voidaan tehdä lisäyksiä ja tarkennuksia. Lisäykset ja tarkennukset tekee TAKS:n hallitus ja niistä pitää ilmoittaa Kyykkäliigan joukkueille sähköpostilla, sekä osoitteessa http://kyykkaliiga.fi.

1.2. Pelaajat pelaavat ja katsojat katsovat Kyykkäliigan otteluita omalla vastuullaan. Järjestävä taho ei myöskään vastaa pelaajien aiheuttamista materiaalivahingoista, kuten esimerkiksi särkyneistä ikkunoista.

1.3. Kyykkäliigaan osallistuvien pelaajien nimi ja heittokohtaiset tilastot voidaan julkaista osoitteessa kyykkaseura.fi ja kyykkaliiga.fi.

2. Ottelut

2.1. Peleissä käytetään Tampereen Akateemisen Kyykkäseuran akateemisen joukkuepelin sääntöjä. Säännöt löytyvät osoitteesta: http://kyykkaseura.fi/taks/kyykka/saannot/

2.2. Kauden läpivientiä varten tehdään aikataulu. Aikataulussa on esitetty päivämäärät otteluille, jolloin pelejä pelataan. Finaalit pelataan niille määrättynä päivämääränä.

2.2.1. Kyykkäliigan ottelut pelataan arkipäivisin tammi-helmikuussa, jollei muuta ilmoiteta. Otteluohjelma ja aikataulut on esitetty osoitteessa http://kyykkaliiga.fi. Ottelusiirroista Liigan ja Divarin joukkueet voivat sopia keskenään. Liigan ja Divarin joukkueilla on oikeudet muuttaa omien otteluidensa päivämääriä Kyykkäliigan intrassa. Otteluita sovittaessa on syytä ottaa huomioon kenttien käyttöaste. Puljusarjan otteluiden siirrosta täytyy sopia erikseen järjestävän tahon kanssa sähköpostitse tai telegramissa. Rästipeleistä sovitaan myös järjestäjän kautta, ole ajoissa liikenteessä!

2.3. Järjestävä taho vastaa siitä, että pelivälineet ovat joukkueiden saatavilla ja ovat pelikuntoisia. Liigan ja Divarin otteluissa päivän ensimmäisessä pelissä pelaavat joukkueet noutavat pelivälineet välinevarastosta. Joukkueiden kapteenit vastaavat siitä, että joukkueet ovat paikalla hyvissä ajoin ennen peliä ja että kenttä on pelivalmiina sovittuun aikaan mennessä.

2.4. Joukkueen kapteeni vastaa siitä, että vähintään 4 joukkueen pelaajaa saapuu ajoissa pelaamaan. Alimiehityksellä saa pelata, mutta tällöin puuttuvien pelaajien heittovuorot jäävät pelaamatta.

2.5. Ottelun tuomarina voi toimia kuka tahansa säännöt tunteva.

2.5.1. Liigassa ja Divarissa joukkueet tuomaroivat ottelut itse sopimallaan tavalla. Tuomaroinnin on oltava puolueetonta ja asiallista.

2.5.2. Puljusarjassa ensisijaisesti tuomarina toimii järjestävän tahon edustaja. Hätätapauksessa joukkueet voivat tuomaroida ottelun itse.

2.6. Mikäli jompikumpi joukkue ei ole paikalla sovittuna peliaikana, tuomari voi todeta luovutusvoiton 15 minuutin myöhästymisvaran jälkeen sovitusta ajasta paikalla olevan joukkueen niin halutessa. Suositeltavaa kuitenkin on, että pelikautta ollessa jäljellä pelille pyrittäisiin sopimaan uusi ajankohta.

2.7. Mikäli joukkue jättää ottelun väliin ilmoittamatta etukäteen, voidaan joukkueelle antaa tuomariston toimesta varoitus. Yhden varoituksen jälkeen ottelun ilmoittamatta väliin jättänyt joukkue voidaan hallituksen päätöksellä hylätä sarjasta.

2.8. Kaikista Kyykkäliigan otteluista on täytettävä pöytäkirja ottelun aikana. Pöytäkirjaa täyttää tuomari.

2.9. Usean ottelun sarjoissa sarjan ensimmäisen ottelun aloittaja arvotaan. Sarjan seuraaviin otteluihin aloituspääty ja aloittaja vaihtuvat pelien välissä.

3. Joukkue

3.1.1 Joukkueen minimikoko kaikissa sarjoissa on 4 pelaajaa. Joukkueen maksimikoko Liigassa ja Divarissa on 8 pelaajaa. Puljusarjassa joukkueella ei ole kokorajoitusta. Tilastoja nettisivuille voidaan kuitenkin kerätä vain kahdeksalta pelaajalta.

3.2. Joukkueella tulee olla nimetty kapteeni ja varakapteeni, joiden yhteystiedot jaetaan muille Kyykkäliigan joukkueille.

3.3. Ennen kauden alkua ilmoitetusta joukkueesta tulee läpi kauden säilyä joukkueessa vähintään 3 pelaajaa.

3.4. Joukkue voi pelata kauden aikana vain yhdessä sarjassa.

4. Pelaaja

4.1. Pelaaja voi olla kuka tahansa akateemisesta kyykästä kiinnostunut henkilö.

4.2. Henkilö voi pelata kerrallaan vain yhdessä joukkueessa Liigassa tai Divarissa. Henkilö voi pelata Liigan tai Divarin lisäksi kerrallaan myös yhdessä Puljusarjan joukkueessa.

5. Pelaajavaihdokset ja –hankinnat

5.1. Joukkue voi hankkia ja vaihtaa pelaajia siirtomääräajan puitteissa. Siirtoaika päättyy joukkueen pelattua ensimmäisen pudotuspeliottelunsa. Pelaajasiirrot tulee ilmoittaa hallitukselle ennen tätä ajankohtaa. Mikäli joukkueessa ei ole neljää pelikuntoista pelaajaa, joukkue voi vaihtaa pelaajia tai täydentää joukkuetta myös siirtomääräajan jälkeen hallituksen erillisellä päätöksellä.

5.2. Pelaajalle sallitaan vain yksi siirtyminen joukkueesta toiseen kauden aikana. Pelaaja voi siirtyä Divarin joukkueesta Liigan joukkueeseen, mutta Liigasta ei voi siirtyä Divariin. Pelaajia, jotka eivät ole vielä pelanneet joukkueessa yhtään peliä, voidaan korvata pelaajilla jotka eivät ole vielä myöskään pelanneet.

5.3. Joukkueesta toiseen siirtyvällä pelaajalla on 7 vrk:n karenssi vaihdoksen hyväksymisestä alkaen. Karenssin aikana pelaaja ei saa osallistua Liigan tai Divarin peleihin missään joukkueessa. Uudella pelaajalla ei ole karenssiaikaa, mutta pelaajan tulee olla hallituksen hyväksymä.

5.4. Pelaajasiirroista ja uusien pelaajien lisäyksistä tulee ilmoittaa hallitukselle. Karenssiaika lasketaan siitä, kun hallitus vahvistaa pelaajasiirron.

5.5. Puljusarjassa joukkueessa voi pelata kuka vain kyseisen puljun edustaja. Mikäli pelaajalle halutaan tilastot ylös sivuille, on hänet lisättävä joukkueeseen. Sama pelaaja ei kuitenkaan voi pelata kahdessa eri puljusarjajoukkueessa.

6. Pisteenlasku

6.1. Runkosarjan paremmuusjärjestys ratkaistaan peleistä saatavilla pisteillä. Voitosta saa 2 pistettä, tasapelistä 1 pisteen ja tappiosta 0 pistettä.

6.2. Runkosarjan jälkeen kahden tai useamman joukkueen ollessa tasapisteissä, ratkaisee tasapisteissä olevien joukkueiden järjestyksen seuraavat vertailukohdat:

Keskinäisistä peleistä saadut pisteet
Koko runkosarjan ottelukeskiarvo
Keskinäisten otteluiden ottelukeskiarvo
Paras ottelutulos
Arpa

6.3. Jos vähintään kaksi joukkuetta on tasapisteissä jonkin vertailukohdan jälkeen ja vähintään yksi joukkue on eroteltavissa kyseisen vertailukohdan perusteella, niin muodostetaan samalla tavalla vertautuvista joukkueista omat aliryhmät ja jokainen yli yksi joukkuetta sisältävä aliryhmä aloittaa vertailun uudestaan ensimmäisestä vertailukohdasta alkaen.

7. Sarjajärjestelmä

7.1. Sarjajärjestelmä sovitaan kausikohtaisesti. Tarkempi kuvaus sarjajärjestelmästä löytyy osoitteesta: https://kyykkaliiga.fi/sarjajarjestelma

8. Protestit

8.1. Protesti/valitus lähetetään hallitukselle sähköpostilla osoitteeseen taks-hallitus@lists.tuni.fi. Hallitus käsittelee protestit/valitukset mahdollisimman nopeasti.

8.2. Protestin voi lähettää, mikäli ottelun tuomaroinnissa tai tuloksessa on ollut epäselvyyttä tai vastustajajoukkue on menetellyt vastoin sääntöjä.

8.3. Kaikki protestit käsittelee Tampereen Akateemisen Kyykkäseuran hallitus. Mikäli hallitus toteaa toista joukkuetta koskevan protestin aiheelliseksi, hallitus päättää vaadittavista toimenpiteistä katsomallaan tavalla.

Yhteistyössä: