Kyykkäliiga 2017 säännöt

1. Yleistä

1.1. Sääntöihin voidaan tehdä lisäyksiä ja tarkennuksia. Lisäykset ja tarkennukset tekee liigan tuomarineuvosto ja niistä pitää ilmoittaa liigan joukkueille sähköpostilla, sekä osoitteessa http://kyykkaliiga.fi.

1.2. Pelaajat pelaavat ja katsojat katsovat Kyykkäliigan otteluita omalla vastuullaan. Liigan järjestävä taho ei myöskään vastaa pelaajien aiheuttamista materiaalivahingoista, kuten esimerkiksi särkyneistä ikkunoista.

2. Sarjat

2.1. Kaudella 2017 Kyykkäliigaa pelataan kolmessa sarjassa, Kyykkäliigassa, Divarissa sekä Puljusarjassa. Kaikissa sarjoissa pelataan runkosarjan jälkeen pudotuspelit. Kyykkäliigan pudotuspelien voittaja on Kyykkäliigan 2017 mestari.

2.2. Rakenne

2.2.1. Kyykkäliigan runkosarjoja on lähtökohtaisesti kaksi ja runkosarjat pelataan liigamuotoisesti. Divarin sekä Puljusarjan runkosarjoja on kaksi. Sarjat pelataan tuomarineuvoston julkaiseman pelikaavion mukaisesti.

2.2.2. Runkosarjan paremmuusjärjestys ratkaistaan peleistä saatavilla pisteillä. Voitosta saa 2 pistettä, tasapelistä 1 pisteen ja tappiosta 0 pistettä. Runkosarjan jälkeen tasapisteissä olevien joukkueiden paremmuus ratkaistaan seuraavassa järjestyksessä:

  1. Keskinäinen ottelu
  2. Ottelupistekeskiarvo
  3. Paras ottelutulos
  4. Arpa

3. Ottelut

3.1. Peleissä käytetään Kyykkäliigan kyykkäsääntöjä. Säännöt löytyvät osoitteesta: http://kyykkaliiga.fi/kyykansaannot

3.2. Kauden läpivientiä varten tehdään aikataulu. Aikataulussa on esitetty päivämäärät otteluille, jolloin pelejä pelataan. Finaalit pelataan niille määrättynä päivämääränä.

3.2.1. Ottelut pelataan arkipäivisin tammi- helmikuussa, jollei muuta ilmoiteta. Otteluohjelma ja aikataulut on esitetty osoitteessa http://kyykkaliiga.fi. Ottelusiirroista Kyykkäliigan joukkueet voivat sopia keskenään, jos siirto nähdään tarpeelliseksi. Divaripelien sekä Puljusarjan otteluiden siirrosta täytyy sopia erikseen järjestävän tahon kanssa sähköpostitse. Rästipeleille on varattu aikaa 13.2.-17.2.

3.3. Järjestävä taho vastaa siitä, että pelivälineet ovat joukkueiden saatavilla ja ovat pelikuntoisia. Kyykkäliigan otteluissa päivän ensimmäisessä pelissä pelaavat joukkueet noutavat pelivälineet BEST-hallista. Divarin otteluissa järjestävä taho hoitaa pelivälineet pelipaikoille. Joukkueiden kapteenit vastaavat siitä, että joukkueet ovat paikalla hyvissä ajoin ennen peliä ja että kenttä on pelivalmiina sovittuun aikaan mennessä.

3.4. Joukkueen kapteeni vastaa siitä, että vähintään 4 joukkueen pelaajaa saapuu ajoissa pelaamaan.
Alimiehityksellä saa pelata, mutta tällöin puuttuvien pelaajien heittovuorot jäävät pelaamatta.

3.5. Ottelun tuomarina voi toimia kuka tahansa säännöt tunteva.

1) Kyykkäliigassa joukkueet tuomaroivat ottelut itse sopimallaan tavalla. Ottelussa tulee olla yksi nimetty tuomari, mutta kumpikin joukkue on kollektiivisesti vastuussa tuomaroinnista. Käytännössä on helpompaa, jos joukkueet sopivat, kuka huolehtii tuomaroinnista jo ennen ottelua. Tuomaroinnin on oltava puolueetonta ja asiallista.


2) Divarissa sekä Puljusarjassa ensisijaisesti tuomarina toimii järjestävän tahon edustaja. Hätätapauksessa joukkueet voivat tuomaroida ottelun itse. Divarissa sekä Puljusarjassa riitatapauksien välttämiseksi on kotijoukkueen kapteenin kuitenkin suotavaa pyrkiä järjestämään paikalle puolueeton tuomari, jos järjestävän tahon tuomari on estynyt pääsemästä paikalle.

3.6. Mikäli jompikumpi joukkue ei ole paikalla sovittuna peliaikana, tuomari voi todeta luovutusvoiton 15 minuutin myöhästymisvaran jälkeen sovitusta ajasta paikalla olevan joukkueen niin halutessa. Suositeltavaa kuitenkin on, että pelikautta ollessa jäljellä pelille pyrittäisiin sopimaan uusi ajankohta.

3.7. Mikäli joukkue jättää ottelun väliin ilmoittamatta etukäteen, voidaan joukkueelle antaa tuomariston toimesta varoitus. Yhden varoituksen jälkeen ottelun ilmoittamatta väliin jättänyt joukkue voidaan tuomarineuvoston päätöksellä hylätä sarjasta.

3.8. Kaikista Kyykkäliigan otteluista on täytettävä pöytäkirja ottelun aikana. Pöytäkirjaa täyttää tuomari.

4. Joukkue

4.1. Joukkueen maksimikoko kaikissa sarjoissa on 8 peljaajaa. Joukkueen minimikoko kaikissa sarjoissa on 4 pelaajaa.

4.2. Joukkueella tulee olla nimetty kapteeni ja varakapteeni, joiden yhteystiedot jaetaan muille Kyykkäliigan joukkueille.

4.3. Ennen kauden alkua ilmoitetusta joukkueesta tulee läpi kauden säilyä joukkueessa vähintään 3 pelaajaa.

4.4. Joukkue voi pelata kauden aikana vain yhdessä sarjassa.

5. Pelaaja

5.1. Pelaajan tulee olla Tamperelainen opiskelija.

5.2. Henkilö voi pelata kerrallaan vain yhdessä joukkueessa Kyykkäliigassa tai Divarissa. Henkilö voi pelata Kyykkäliigan tai Divarin lisäksi kerrallaan myös yhdessä Puljusarjan joukkueessa.

6. Pelaajavaihdokset ja –hankinnat

6.1. Joukkue voi hankkia ja vaihtaa pelaajia siirtomääräajan puitteissa. Siirtoaika päättyy 7 vrk ennen pudotuspelien alkua. Pelaajasiirrot tulee ilmoittaa tuomarineuvostolle ennen tätä ajankohtaa. Mikäli joukkueessa ei ole neljää pelikuntoista pelaajaa, joukkue voi vaihtaa pelaajia tai täydentää joukkuetta myös siirtomääräajan jälkeen tuomarineuvoston erillisellä päätöksellä.

6.2. Pelaajalle sallitaan vain yksi siirtyminen joukkueesta toiseen kauden aikana. Pelaaja voi siirtyä divarin joukkueesta kyykkäliigan joukkueeseen, mutta kyykkäliigasta ei voi siirtyä divariin. Pelaajia, jotka eivät ole vielä pelanneet joukkueessa yhtään peliä, voidaan korvata pelaajilla jotka eivät ole vielä myöskään pelanneet.

6.3. Joukkueesta toiseen siirtyvällä pelaajalla on 7 vrk:n karenssi vaihdoksen hyväksymisestä alkaen. Karenssin aikana pelaaja ei saa osallistua Kyykkäliigan peleihin missään joukkueessa. Uudella pelaajalla ei ole karenssiaikaa, mutta pelaajan tulee olla tuomarineuvoston hyväksymä.

6.4. Pelaajasiirroista ja uusien pelaajien lisäyksistä tulee ilmoittaa tuomarineuvostolle sähköpostitse. Karenssiaika lasketaan siitä, kun tuomarineuvosto vahvistaa pelaajasiirron.

7. Pudotuspelit

7.1. Kyykkäliigan pudotuspelit pelataan, kun kaikki runkosarjan ottelut on pelattu.

7.2. Pudotuspeleihin pääsee jokaisesta sarjasta 8 joukkuetta.

7.2.1. Kaikkien kolmen sarjan jokaisesta lohkosta pudotuspeleihin pääsee 4 parhaiten sijoittunutta joukkuetta. Pudotuspelien ensimmäisen kierroksen otteluparit määräytyvät seuraavasti:

  1. A1 vs B4

  2. A2 vs B3

  3. B1 vs A4

  4. B2 vs A3

Toisen kierroksen otteluparit määräytyvät siten, että runkosarjassa parhaiten sijoittunut saa vastaansa huonoiten sijoittuneen. Mikäli toisella kierroksella on mukana kaksi lohkoissaan samalle sijalle sijoittunutta joukkuetta, otteluparin joukkueet valitaan eri lohkoista.

7.3. Pudotuspeleistä pääsee jatkoon kahdella voitolla. Finaali pelataan kahdesta voitosta ja pronssiottelu yhdestä voitosta.

7.4. Jokaisen ottelusarjan aloittaja arvotaan hutunkeitolla, jonka jälkeen aloittaja sekä kenttäpuoliskot vaihtuvat jokaiseen otteluun.

7.5. Pudotuspeleissä ottelun mennessä tasan pelataan jatkoerä. Jatkoerän aloittaja arvotaan hutunkeitolla samaan tapaan kuin ottelun aloittajan arvonta, ks. kyykän säännöt §5.6

8. Protestit

8.1. Protesti/valitus lähetetään tuomarineuvostolle sähköpostilla osoitteeseen kyykkaliiga@kyykkaliiga.fi. Tuomarineuvosto käsittelee protestit/valitukset mahdollisimman nopeasti.

8.2. Protestin voi lähettää, mikäli ottelun tuomaroinnissa tai tuloksessa on ollut epäselvyyttä tai vastustajajoukkue on menetellyt vastoin sääntöjä.

8.3. Kaikki protestit käsittelee järjestävän tahon tuomarineuvosto. Mikäli tuomarineuvosto toteaa toista joukkuetta koskevan protestin aiheelliseksi, tuomarineuvosto päättää ottelun tuloksen uudestaan katsomallaan tavalla.

8.4. Joukkueen tekemistä ja joukkuetta koskevista protesteista pidetään kirjaa. Jokaisesta aiheettomasta ja hyvän tavan vastaisesta protestista tulee merkintä protestin tehneelle joukkueelle. Jokaisesta aiheellisesta protestista tulee merkintä joukkueelle, jota protesti koskee.

8.5. Eri merkintämäärät on sanktioitu seuraavasti:
1) Ensimmäisestä merkinnästä annetaan huomautus.
2) Toisesta merkinnästä seuraa kahden pisteen suuruinen pistehäviö sekä huomautus.
3) Kolmesta merkinnästä joukkue poistetaan lähtökohtaisesti sarjasta.

Yhteistyössä: